Прескочи кретање

Monthly Archives: јануар 2008

frank_zappa.jpg

Септембра 1985. год., Запа је сведочио пред комитетом Америчког Сената за трговину, технологију и транспорт, нападајући Центар за Родитељски Музички Интерес (PMRC), организацију за цензорисање музике, основану од стране супруге тадашњег сенатора Ал Гора. Та организација састојала се од многих жена политичара, укључујучи ту и 5 жена чланова самог комитета. У претходно припремљеном говору Запа је рекао:

“Предлог PMRC-а је злонамерна бесмислица која не успева да оствари било какав прави бољитак за децу, задирући у грађанске слободе људи који нису деца и обећава да ће судови имати пуне руке посла бавећи се интерпретацијама и применама проблема који произилазе из овог предлога. Колико ја схватам, по закону, у случајевима везаним за Први амандман пресуђује се у корист мање рестриктивне алтернативе. У овом смислу, захтеви PMRC-а су исто што и лечење перути одсецањем главе (…) Успостављањем система процене, добровољног или другачијег, отварају се врата за бескрајну параду програма за контролу моралног квалитета заснованог на стварима које се одређеним Хришћанима не свиђају. Шта ако следећа група супруга из Вашингтона одлучи да се велико шуто “Ј” стави на сав материјал који пишу или изводе Јевреји, како би спасли беспомоћну децу од изложености прикривене доктрине Зионизма?[*]

Погледајте овде дебату коју је Френк Запа водио са цензорима о цензорисању музичке уметности и слободи говора (из емисије „Унакрсна ватра“, емитованој на CNN-у 1986. године). Закључак до којег су дошли водитељи на крају емисије јасно показује у каквом свету живимо данас, 15 година након смрти Френка Запе.

On September 19, 1985, Zappa testified before the US Senate Commerce, Technology, and Transportation committee, attacking the Parents Music Resource Center or PMRC, a music censorship organization, founded by then-Senator Al Gore’s wife Tipper Gore. The PMRC consisted of many wives of politicians, including the wives of five members of the committee. In his prepared statement, Zappa said:

„The PMRC proposal is an ill-conceived piece of nonsense which fails to deliver any real benefits to children, infringes the civil liberties of people who are not children, and promises to keep the courts busy for years dealing with the interpretational and enforcemental problems inherent in the proposal’s design. It is my understanding that, in law, First Amendment issues are decided with a preference for the least restrictive alternative. In this context, the PMRC’s demands are the equivalent of treating dandruff by decapitation. (…) The establishment of a rating system, voluntary or otherwise, opens the door to an endless parade of moral quality control programs based on things certain Christians do not like. What if the next bunch of Washington wives demands a large yellow „J“ on all material written or performed by Jews, in order to save helpless children from exposure to concealed Zionist doctrine?“[*]

Watch here the debate between Frank Zappa and censors on censoring music and freedom of speech (from Crossfire show, CNN, 1986). Conclusion made by show hosts at the end clearly shows what kind of world are we living today, 15 years after death of Frank Zappa.

* Record Labeling. Hearing before the committee on commerce, science and transportation... U.S. Government printing office (1985-09-19).

Advertisements